Neumitglied

Faus DU Inträssi hesch bi dem Huufe dezue z’stosse oder am Infoalass teil z’näh, mäudsch di am beschte bi üsere Präsidentin, Celine Roth:

078 767 53 27

… oder bi jedem andere Metgled! Mer fröied üs öber jede Nochwochs!