Neumitglied

De geplanti Infoalass vom 1. Mai z’Eich chan leider ufgrond vode aktuelle Situation metem Corona-Virus NED stattfende ! Sobald mer wiiteri Infos förnes Verschiebedatum hend wärded mer üch omgehend informiere…

Faus DU Inträssi hesch bi dem Huufe dezue z’stosse oder am Infoalass teil z’näh, mäudsch di am beschte bi üsem Präsi, Manuel Suter:

maeni.96@gmx.ch oder 079 927 62 05

… oder bi jedem andere Metgled! Mer fröied üs öber jede Nochwochs!

Danke för das glongne Fäscht

S‘ Remember Me 2020 esch en volle Erfolg gsi! S Ufstelle & Abruume esch riebigslos öberd Böhni & mer säged allne wo a eusem Fäscht tatchräftig metgholfe hend, DANKE VÖUMOU! Es grosses DANKE au allne Sponsore & Gönner för Euchi Onderstötzig.

DIE NÖCHSCHT REMEMBER ME PARTY ESCH AM 23.01.2021 !!!!!!!